Witamy w Gdzie po wiedzę.
Karta szolenia.

Powrót do listy ogłoszeń
Szkolenie: Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Aktywny na rynku pracy
Opłaty

Szkolenie jest darmowe

Organizator
Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ
26-200 Końskie ul. Piłsudskiego 82
telefon: 413723187 e-mail:konskie@zdz.kielce.pl
Opis szkolenia

Projekt realizowany jest od 1 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 72 młodych osób w wieku 18-30 lat, pozostających bez zatrudnienia, z północnych powiatów woj. świętokrzyskiego - koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego oraz starachowickiego i przygotowanie ich do pracy zawodowej. Powiaty te mają najwyższe poziomy bezrobocia w regionie, dlatego projekt zakłada poprawienie niekorzystnej sytuacji panującej na tym terenie.

Dla uczestniczek i uczestników przygotowana została specjalnie skomponowana oferta, oparta na badaniach aktualnej sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowań pracodawców, a także dostosowana do potrzeb grupy osób objętych inicjatywą.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • nabycie nowych kompetencji zawodowych przez 72 bezrobotnych młodych osób z północnych powiatów woj. świętokrzyskiego poprzez udział w szkoleniach zawodowych
  • zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększenie szans na zatrudnienie 72 bezrobotnych młodych osób z północnych powiatów woj. świętokrzyskiego poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców
  • zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz określania planów zawodowych 72 bezrobotnych młodych osób z północnych powiatów woj. świętokrzyskiego poprzez udział w doradztwie zawodowym, pośrednictwie pracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania

Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, a wykonawcami zadań założonych w projekcie są placówki szkoleniowe ZDZ w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach.

Udział uczestników w szkoleniach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce szkolenia: Końskie

Forma szkolenia: kurs/szkolenie kwalifikowane

Rekrutacja od: 2015-06-01 do: 2015-09-30

Szkolenie od: 2015-09-10 do: 2016-03-01

Liczba godzin: 0

Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. 41 345 13 13, 41 345 52 56, 41 345 69 19, fax 41 345 78 88
e-mail: wseip@wseip.edu.pl www.wseip.edu.pl

Projekt pn.: Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer projektu WND-POKL.09.06.03-26-001/12