Witamy w Gdzie po wiedzę.
Karta szolenia.

Powrót do listy ogłoszeń
Szkolenie: Opiekunka środowiskowa - Szkoła Policealna
Opłaty

Szkolenie jest darmowe

Organizator
Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
telefon: 412653883 e-mail:ostrowiec@zdz.kielce.pl
Opis szkolenia
Kształcenie na kierunku opiekunka środowiskowa odbywa się w cyklu:
  • 1-rocznym w Szkołach Policealnych ZDZ


Opiekunka środowiskowa zdobywa kwalifikacje do:

  • organizowania pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, rodzin potrzebujących pomocy w wyniku bezrobocia, zdarzeń losowych, osób dotkniętych uzależnieniami (alkoholizm, narkomania), osób bezdomnych
  • współpracowania z ośrodkami pomocy społecznej

Miejsce szkolenia: Ostrowiec Św.

Forma szkolenia: kurs/szkolenie kwalifikowane

Rekrutacja od: 2015-06-01 do: 2015-09-30

Szkolenie od: 2015-09-01 do: 2016-06-10

Liczba godzin: 0

Wymagane wykształcenie: średnie

Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. 41 345 13 13, 41 345 52 56, 41 345 69 19, fax 41 345 78 88
e-mail: wseip@wseip.edu.pl www.wseip.edu.pl

Projekt pn.: Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer projektu WND-POKL.09.06.03-26-001/12