Witamy w Gdzie po wiedzę.
Karta szolenia.

Powrót do listy ogłoszeń
Szkolenie: Technik informatyk - Szkoła Policealna
Opłaty

Szkolenie jest darmowe

Organizator
Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
telefon: 412653883 e-mail:ostrowiec@zdz.kielce.pl
Opis szkolenia
Kształcenie na kierunku technik informatyk odbywa się w cyklu:
  • 4-letnim w Technikach ZDZ
  • 2-letnim w Szkołach Policealnych ZDZ

Technik informatyk zdobywa kwalifikacje do:
  • tworzenia i obsługiwania programów aplikacyjnych
  • dostosowywania aplikacji do potrzeb firmy
  • obsługiwania komputerów typu PC wykorzystując gotowe pakiety oprogramowania użytkowego i narzędziowego
  • projektowania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego
  • administrowania baz danych i systemów przetwarzania informacji
  • konfigurowania sprzętu i oprogramowania komputerowego
  • zarządzania systemami operacyjnymi
  • nadzorowania funkcjonowania sieci komputerowych

Miejsce szkolenia: Ostrowiec Św.

Forma szkolenia: kurs/szkolenie kwalifikowane

Rekrutacja od: 2015-06-01 do: 2015-09-30

Szkolenie od: 2015-09-01 do: 2017-06-10

Liczba godzin: 0

Wymagane wykształcenie: średnie

Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. 41 345 13 13, 41 345 52 56, 41 345 69 19, fax 41 345 78 88
e-mail: wseip@wseip.edu.pl www.wseip.edu.pl

Projekt pn.: Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer projektu WND-POKL.09.06.03-26-001/12