Witamy w Gdzie po wiedzę.
Karta szolenia.

Powrót do listy ogłoszeń
Szkolenie: Technik informatyk - kwalifikacyjny kurs zawodowy
Opłaty

Szkolenie jest płatne

Organizator
Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
telefon: 412653883 e-mail:ostrowiec@zdz.kielce.pl
Opis szkolenia
Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika informatyka.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Miejsce szkolenia: Ostrowiec Św.

Forma szkolenia: kurs/szkolenie kwalifikowane

Rekrutacja od: 2015-06-01 do: 2015-09-30

Szkolenie od: 2015-09-01 do: 2016-06-10

Liczba godzin: 0

Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. 41 345 13 13, 41 345 52 56, 41 345 69 19, fax 41 345 78 88
e-mail: wseip@wseip.edu.pl www.wseip.edu.pl

Projekt pn.: Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer projektu WND-POKL.09.06.03-26-001/12